Form Đăng Ký Chuyến Viếng Thăm Châu Âu Dự Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Kiều Châu Âu Lần Thứ 12 (European-Vietnamese Business Hungary 2023 – Budapest, 29th September – 1st October 2023)

    Bạn mong muốn di chuyển bằng máy bay hay bằng xe ô tô:

    Bạn có muốn kết hợp chuyến đi với các hoạt động dã ngoại hoặc tham quan khác không:

    Bạn có cần hỗ trợ trong việc tham gia sự kiện không:


    Scroll to Top