Quyền lợi hội viên

Hội Doanh Nghiệp & Doanh Nhân Việt Nam Tại Vương Quốc Anh (VBUK) chào đón hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân, người đang đi làm, lao động tự do, sinh viên, nghiên cứu sinh… Hội viên của VBUK – bao gồm cả hội viên danh dự – sẽ có được  những quyền lợi sau đây:

1

Được tham gia vào các hoạt động của Hội, các sự kiện, các buổi giao lưu, các cuộc họp của toàn thể hội viên

2

Được đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Hội và chất vấn mọi công việc của Hội

3

Được ứng cử, đề cử vào ban chấp hành và các chức vụ khác của Hội;

4

Được cung cấp thông tin, tài liệu, tham dự các talkshow, các buổi toạ đàm, hội thảo, giao lưu cùng các chuyên gia và tham gia các hoạt động khác do Hội tổ chức nhằm hỗ trợ cho sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp và cá nhân hội viên;

5

Được có cơ hội tương tác, giao thương trực tiếp với các hội viên, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do Hội tổ chức để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh

6

Được Hội bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hội và quy định của pháp luật

7

Được quảng bá sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp trên mạng xã hội của Hội và/hoặc ấn phẩm của Hội với giá ưu đãi

8

Được hưởng chiết khấu khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp thành viên và doanh nghiệp đối tác của Hội.

9

Được nhận ưu đãi, chiết khấu khi tham gia các sự kiện có thu phí của Hội (lên đến 20% tuỳ từng sự kiện)

10

Được Hội khen thưởng, ghi nhận sự đóng góp cho sự phát triển của Hội

11

Được quyền ra khỏi Hội nếu thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia​

Scroll to Top